policlinica maresme ressonancia oberta croal 1 croal 2 vectis

POLICLÍNICA MARESME
T. 93 762 17 17

RESSONÀNCIA OBERTA
T. 93 762 17 17

CROAL 1 POLICLÍNICA MARESME
T. 93 762 90 25
CROAL 2 POLICLÍNICA MARESME
T. 93 767 18 60
VECTIS POLICLÍNICA MARESME
T. 93 769 45 88

CROAL SALUT 1
POLICLÍNICA MARESME
C/ Mossén Cinto Verdaguer, 27 bis.
08397 Pineda de Mar

T. 93 762 90 25  
www.croalsalut.catCONTACTE

grup-clinic-selva-maresme

cates

Segueix-nos a Ig Fb

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Subcategories

 • Unitat Integral de Diagnòstic Prenatal

  UI PRENATAL cat P

  La UNITAT INTEGRAL DE DIAGNÒSTIC PRENATAL contempla el procés de l'embaràs, amb el Diagnòstic Prenatal i el seu conjunt de proves realitzades durant l'embaràs per identificar possibles defectes congènits en el fetus o factors de risc materns que requereixen controls més estrictes durant la gestació; i el part, amb els seguiments ginecològics i d'obstetrícia.

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Diagnòstic Prenatal:
  Policlínica Maresme  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Medical Blanenc

   

  Especialitats de la U. I. de Diagnòstic Prenatal a Croal Salut 1 - Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral d'Especialitats Mèdiques

  UI especialitats

  La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ ordenació de professions sanitàries, fent referencia a la activitat sanitària diu en el seu article
  4.4 que “correspon a totes les professions sanitàries participar activament en projectes que puguin beneficiar la salut i el benestar de les persones en situacions de salut i malaltia, especialment en el camp de la prevenció de malalties, de la educació sanitària, de la investigació i del intercanvi d’informació amb altres professionals i amb les autoritats sanitàries, per millor garantia d’aquestes finalitats”.

  Així mateix, l’article 4.7 a), b) i c) especifica que aquest exercici professional es realitzarà d’acord a uns principis, que destaquem:
  - Existirà formalització escrita del seu treball reflectit en una historia clinica que tindrà que ser comú per cada centre i única per a cada pacient atès en el Centre. La historia clinica tendirà a ser suportada en mitjans electrònics i a ser compartida entre professionals, centres i nivells assistencials.
  - Es tendirà a la unificació dels criteris d’actuació, que estaran basats en la evidencia científica i en els mitjans disponibles i suportats en guies i protocols de practica clínica i assistencial.
  - La progressiva consideració de la interdisciplinarietat i multidisciplinerietat dels equips professionals en l’atenció sanitària.

  Les especialitats mèdiques són els estudis cursats per un graduat o llicenciat en el seu període de postgrau, que doten d’un conjunt de coneixements mèdics especialitzats relatius a una àrea específica del cos humà, a tècniques quirúrgiques específiques o a un mètode diagnòstic determinat..

  Especialitats Mèdiques GRUP CLÍNIC SELVA MARESME:

  • MEDICINA GENERAL I DE FAMÍLIA
  • CARDIOLOGIA
  • CIRURGIA GENERAL
  • CIRURGIA VASCULAR
  • DERMATOLOGIA
  • ENDOCRINOLOGIA
  • GINECOLOGIA
  • MEDICINA DE L’ESPORT MEDICINA INTERNA
  • NEUROLOGIA
  • OFTALMOLOGIA
  • OTORRINOLORINGOLOGIA
  • PEDIATRIA 
  • REUMATOLOGIA
  • TRAUMATOLOGIA
  • UROLOGIA

   

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral d'Especialitats Mèdiques:
  Policlínica Maresme  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret

   

  Especialitats de la U. I. d'Especialitats Mèdiques a Croal Salut 1 - Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Reconeixements Mèdics

  UI reconeixements

  Els Reconeixements Mèdics ocupen un una disposició pròpia dins la Sanitat, i per tant un altre esfera d’activitat dins els Centres Mèdics. El REAL DECRET 1277/2003, de 10 de Octubre; que desenvolupa la LLEI 16/2003, estableix les bases generals sobre autorització de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

  En el seu ANNEX I, classifica el Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, i en el epígraf C.2.5.10 defineix els Centres de Reconeixements Mèdics. No es tracta de diagnòstic i tractament, sinó de PREVENCIÓ.

  Hi ha una sèrie de Reconeixements Mèdics reglats per Normativa, que només els poden fer un tipus de Centres Mèdics Acreditats per aquesta finalitat; altres son més oberts.

  Així, en els Centres de Reconeixements Mèdics definirem dos tipus d’intervenció en referencia als Reconeixements Mèdics:

  RECONEIXEMENTS REGLATS: 

  - Permís i Llicència de Conducció
  - Llicència i Autorització d’Armes
  - Prestació de Servei de Seguretat Privada
  - Carnet d’operador de Grua Mòbil Autopropulsada
  - Carnet d’operador de Grua Torre
  - Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
  - Maneig de embarcacions d’esbarjo (Marina mercant)

   

  RECONEIXEMENTS NO REGLATS:

  - Certificats mèdics oficials
  - Revisions laborals
  - Altres certificats mèdics assistencials.

   

  Centres Autoritzats i Acreditats en el GRUP CLÍNIC SELVA MARESME per fer els Reconeixements Mèdics Normatius Reglats:

  CALELLA: Vectis-Policlínica Maresme
  PINEDA DE MAR: Policlínica Maresme
  TORDERA: Gabimedi Tordera
  BLANES: Gabimedi Blanes i Medical Blanenc 
  LLORET DE MAR: Medical Lloret 
  SANTA COLOMA DE FARNERS: Gabimedi Farners

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Reconeixements Mèdics:
  Vectis-Policlínica Maresme  -  Policlínica Maresme  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme
  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Blanes  -  Medical Blanenc  -  Gabimedi Lloret  -  Medical Lloret  Gabimedi Farners

   

  Especialitats de la U. I. de Reconeixements Mèdics a Croal Salut 1 - Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Medicina i Cirurgia Estètica

  UI estetica

  UNITAT DE MEDICINA ESTÈTICA I
  CIRURGIA PLÀSTICA, ESTÈTICA I REPARADORA

  Consolidem la Medicina Estètica amb una variada i ferma carta de serveis, on destaquem rejoveniment facial i de mans, tractaments antiaging, tractament corporal, Botox, col·làgens, àcid hialurònic, factors de creixement, micropigmentació, mesoteràpia, làser - fotodepilació, cellustar, hiperhidrosis, peeling químic, estudi i tractament de l’obesitat, ozonoteràpia, crioteràpia, nutrició, dietes i aprimament i, per descomptat, la Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, on Grup Clínic Selva Maresme suma unes instal·lacions modernes i molt acollidores; amb professionals de prestigi, aparatologia medico-estètica de darrera generació, per tal d’aglutinar un nou concepte d’entendre l’embelliment facial i corporal per gaudir d’un rostre i un cos a punt, i fer de cada tractament una experiència inoblidable.

  Entenem, alhora, la cirurgia estètica com una especialitat quirúrgica que contribueix al benestar, equilibri i satisfacció personal en l’àmbit físic; on un cirurgià plàstic ha de ser un professional tècnicament exquisit, però a la vegada, ser capaç d’unir la precisió tècnica a la visió artística. Crear harmonia estètica amb el sosteniment de la ciència. Tenir una idea global de la cirurgia plàstica estètica, és a dir, no veure només el problema, sinó també analitzar el conjunt (el cos del pacient) per trobar la millor solució que comporti al pacient tenir un perfil més harmònic.

  Treballem amb la visió de potenciar la bellesa natural i contribuir al fet que la persona es senti millor amb si mateixa, corregint, modificant, accentuant o disminuint el que consideri, sempre sota consell i recomanació d’un cirurgià plàstic, reparador i estètic.

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Medicina i Cirurgia Estètica:
  Croal Salut1-Policlínica Maresme

   

  Especialitats de la U. I. de Medicina i Cirurgia Estètica a Croal Salut 1 - Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Medicina Complementària

  UI complementaria

  Tal com apareix al NCCAM (Centre Nacional de Medicina Complementària i Alternativa), la medicina complementària i alternativa (CAM) és un conjunt divers de sistemes, pràctiques, productes mèdics i d’atenció de la salut que no es consideren actualment part de la medicina convencional, sent aquesta la medicina que practiquen els llicenciats en medicina i professions associades com els fisioterapeutes, psicòlegs, infermers i altres al món occidental. Cal destacar que avui en dia alguns professionals de la medicina convencional ho són també de la medicina complementària i alternativa.
  El NCCAM és el principal organisme de govern federal per a la investigació científica sobre la medicina complementària i alternativa. El seu objectiu és explorar pràctiques de curació de la medicina complementària i alternativa en el context de la ciència rigorosa, capacitar investigadors dins la medicina complementària i alternativa i disseminar informació fiable al públic i als professionals.
  El NCCAM classifica les teràpies de la CAM en quatre dominis, encara que reconeix que pot existir certa superposició. A més, el NCCAM estudia sistemes mèdics integrals de la CAM que, alhora, comprenen la resta de dominis.

  SISTEMES MÈDICS INTEGRALS: Es constitueixen entorn de sistemes complets de teoria i pràctica. Sovint aquests sistemes han evolucionat de forma separada abans de ser descoberts per la medicina convencional. Alguns exemples de sistemes mèdics integrals són:
  - Sistemes mèdics integrals occidentals: homeopatia i naturopatia.
  - Sistemes mèdics integrals orientals: medicina tradicional xinesa i ayurveda o medicina tradicional índia.

  MEDICINA DEL COS I LA MENT: És la medicina que fa servir tècniques dissenyades amb la finalitat d’accedir a la funcionalitat orgànica mitjançant el control de la ment. Algunes d’aquestes teràpies s’han formalitzat a occident, com per exemple els grups de suport a pacients, la teràpia cognitiva o la teràpia conductual. Altres tècniques com la meditació, l’artteràpia o la musicoteràpia encara es consideren CAM.

  PRÀCTIQUES BIOLÒGIQUES: Les pràctiques biològiques en la CAM fan servir substàncies naturals provinents d’animals i vegetals. Alguns exemples són els suplements dietètics, l’ús de productes d’herboristeria i l’ús d’altres teràpies denominades “naturals”.

  PRÀCTIQUES DE MANIPULACIÓ BASADES EN EL COS: Són pràctiques que fan èmfasi en la manipulació o en el moviment d’una o més parts del cos per restaurar la salut en general. Alguns exemples són la quiropràctica i l’osteopatia.

  MEDICINA SOBRE LA BASE DE L'ENERGIA: En diferenciem dos tipus:
  - Teràpies de biocamp. Actuen sobre els camps d’energia que suposadament envolten i penetren els cossos vius. L’existència d’aquests camps no ha estat provada científicament. Dins aquest grup troben el chi-gong i el reiki.
  - Teràpies bioelectromagnètiques. Impliquen l’ús no convencional de camps electromagnètics com els camps d’impulsos o els camps de corrent alterna o directa.

   

  GRUP CLINIC SELVA MARESME:

  • MEDICINA XINESA (ACUPUNTURA)
  • CLÍNICA DEL PEU
  • DIETÈTICA I NUTRICIÓ
  • CRIOTERÀPIA
  • DANY CORPORAL
  • ELIMINACIÓ DE TATUATGES
  • LASSER - FOTODEPILACIÓ
  • HOMEOPATIA
  • INFERMERIA
  • MESSOTERÀPIA - CELLUSTAR

   

  • MICROPIGMENTACIÓ
  • OSTEOPATIA
  • OZONOTERÀPIA
  • PSICOLOGIA
  • SEXOLOGIA - TERÀPIA DE PARELLA

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Medicina Complementaria:
  Policlínica Maresme  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme  -  Vectis - Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  -  Gabimedi Dental-La Plantera  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret

   

  Especialitats de la U. I. de Medicina Complementària a Croal Salut 1 - Policlínica Maresme:

 • Unitat Integral de Diagnosi per a la Imatge

  UI diagnosi

  El diagnòstic per la imatge és una branca de la medicina molt present en el dia a dia del sistema sanitari. Les diferents tècniques que permeten observar l’interior del nostre cos faciliten la detecció de les malalties i, en fases posteriors, fer un seguiment dels pacients i assegurar-los la salut. Es tracta d’una varietat d’aparells i tècniques que poden crear imatges de les estructures i l’activitat a l’interior del nostre cos. La tècnica més adient dependrà dels símptomes i dels òrgans que el metge o metgessa necessiti explorar.

  En els nostres Centres disposem de: Ressonància Magnètica Oberta, Radiologia convencional, Mamografia, Ortopantomografia, Teleradiografia, Ecografia i Ecografia 3D i 4D, Ecocardio-Doppler, PAAF (puncions amb control ecogràfic) i Proves complementàries.

  RESONÀNCIA MAGNÈTICA OBERTA: La Ressonància Magnètica es una tècnica diagnòstica basada en la utilització de camps magnètics, ones de radiofreqüència i ordinadors molt potents per obtenir imatges del cos humà. S’utilitza per visualitzar l’interior del nostre cos amb la finalitat de detectar anomalies o malalties. La Ressonància Magnètica no utilitza radiacions ionitzants com les radiografies o les tomografies computeritzades (TAC).
  La Ressonància Magnètica s’ha convertit en el procediment preferit per a diagnosticar gran quantitat de problemes de moltes parts del cos, diferenciant el teixit sa del patològic. Es poden valorar el cervell, la columna vertebral, les articulacions, les extremitats, l’abdomen, la pelvis, els vasos sanguinis, el cor i altres parts del cos humà.

  RADIOLOGIA DIGITAL: La radiografia és la prova diagnòstica més àmpliament utilitzada. Es fan servir raigs X per obtenir imatges del cos en format digital o pel·lícula. Sobretot, serveix per examinar estructures denses com els ossos o teixits com els pulmons. S’utilitza per diagnosticar una gran varietat d’afeccions, des de fractures d’ossos, càries, pneumònies, pedres al ronyó... En alguns casos, serveix com a primera aproximació, però pot ser que no sigui suficient per fer un diagnòstic. Permetrà que el metge o metgessa obtingui informació per triar la millor tècnica per continuar aprofundint i arribar a determinar clarament quina malaltia patiu. Davant una intervenció, com pot ser una cirurgia, el metge pot necessitar fer-vos una radiografia que li servirà com a “full de ruta”. De la mateixa manera, un cop acabada la intervenció també pot ser útil per valorar-ne el resultat obtingut.

  MAMOGRAFIA DIGITAL: La mamografia és una radiografia d’alta definició de la mama en què s’utilitzen raigs X a dosis molt baixes. És la millor tècnica per diagnosticar un càncer de mama de forma precoç. Es fa servir per a la detecció precoç del càncer de mama. Per estudiar lesions a la mama de nova aparició.

  ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITAL: Amb un equip radiològic específic s’obté una radiografia panoràmica de les arcades dentals. És una tècnica que mitjançant l’ús de raigs X permet l’estudi dels maxil·lars, mandíbula i de les dents. Les indicacions són múltiples (valoració de cordals, lesions òssies, dents supernumeraris ...), determinades per l’odontòleg o el cirurgià maxil·lofacial.

  TELERADIOGRAFIA DIGITAL: Projecció radiogràfica tradicional per a l’estudi i tractament ortodòntics.

  ECOGRAFIA: L’ecografia és una prova mèdica que fa servir ultrasons que permeten que una màquina compongui amb aquests ultrasons imatges del cos. Quan aquesta tècnica es fa servir per explorar els vasos sanguinis s’anomena ecografia Doppler.
  Permet diagnosticar un ampli ventall de situacions. La més coneguda és per al seguiment de l’embaràs, però la fan servir totes les especialitats mèdiques. L’ecografia no és útil per observar les estructures del cos que tinguin ossos o aire.
  Ecografies 4D, o ecografies en temps real, és l’obtenció de 26 imatges 3D per segon amb un equip 4D, el que confereix la sensació de moviment real. Es graven en DVD/memòria USB i és com si estiguessis veient una pel·lícula del teu fill per televisió.

  PROVES COMPLEMENTÀRIES: Electrocardiograma, Campimetria, Espirometria, Audiometria, Holter cardíac, Holter tensió arterial, Anàlisis Clíniques i Proves d’esforç.

   

  Centres del Grup Clínic Selva Maresme amb Unitat Integral de Diagnosi per a la Imatge:
  Policlínica Maresme-Ressonància Oberta  -  Croal Salut1-Policlínica Maresme  -  Vectis-Policlínica Maresme
  Gabimedi Lloret  -  Gabimedi Tordera  -  Gabimedi Farners  - Gabimedi Dental-La Plantera  -  Medical Blanenc  -  Medical Lloret

   

  Proves de la U. I. de Diagnòstic per a la Imatge a Croal Salut 1 - Policlínica Maresme: